Close

Helgeroa legesenter

Rutiner vedrørende sykmeldinger, henvisninger etc

Fra 15/9-22 gjelder nye rutiner ved sykmelding og henvisninger etc ved kontoret. Dersom man ringer inn og ønsker forlengelse av sykmelding eller ønsker henvisning til røntgen/MR, sykehus eller annen spesialist, vil man ikke lenger få dette basert kun på telefonhenvendelse til kontoret. Man vil da få melding fra legen om at det er opprettet en […]

Read More

BETALINGSAUTOMAT

BETALINGSAUTOMAT Vi benytter oss av betalingsautomat for betaling av våre tjenester. Alle pasienter må benytte denne ved betaling. Man kan velge å betale med kort på automaten, VIPPS eller få med giro. Ved manglende betaling, sendes det automatisk ut giro ved dagens slutt. Da påløper det også fakturagebyr på kr 59,-   Dersom man velger […]

Read More

Telefonkontakt med legene

Det er mange som ønsker å bli oppringt av lege. Det må påregnes faktura etter samtale med legen. Det må også påberegnes noe ventetid på 1-3 dager for oppringning. Det anbefales å opprette eKonsultasjon via helsenorge.no for å få svar. Ved enkle ja eller nei-spørsmål, kan man opprette en E-kontakt. Bruk linkene over.

Read More

GJØR KLOKE VALG!

Gjør kloke valg kampanjen oppfordrer helsepersonell og pasienter til en samtale om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. For mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendig. Det kan i verste fall være skadelig.

Read More