Close

7. juni 2022

Prisliste for ulike attester

Førerkort

Legeattest i anledning søknad om/fornyelse av førerkort kr 690
Legeattest for førerkort for de over 80 år kr 690

Kommune

Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede kr 265
Legeerklæring til parkeringstillatelse kr 265

Idrettsfolk

Norges Motorsportforbund kr 690
Sportsdykkere (legeundersøkelse på fastsatt skjema) kr 1 590
Helseerklæring for kickboksing kr 690
Fallskjerm kr 1 590

Oljedirektoratet

Legeundersøkelse og attest for arbeidere i petroleums-virksomheten kr 2 785

Politietaten

Elever til Politiskolen kr 1 590

Diverse

Legeattest for fravær fra skole kr 215
Legeattest for tapt reise pga sykdom kr 215
Attest for frysing av medlemskap på treningssenter kr 215
Attest for medisiner ved reise kr 215
Legeattest for utvekslingsstudenter kr 690

Andre attester / erklæringer

Pris for hver enkelt attest beregnes etter medgått tidsbruk pr påbegynt 15 min. Minstepris for attester vil da være kr 280,-.

Beløpene dekkes ikke av egeneandelsordningen, og må derfor betales av alle pasienter. Prisen kommer i tillegg til konsultasjonsprisen. Dette gjelder også de som har frikort.

Ved forsendelse elektronisk, pr. brev eller fax tilkommer ekspedisjon/forsendelsesgebyr på kr 59,-
og evt fakturagebyr kr 59,-

Gjeldende fra 1/7/2022
Revidert 1/7/2023