Close

7. juni 2022

Prisliste for ulike attester

Førerkort

Legeattest i anledning søknad om/fornyelse av førerkort kr 650
Legeattest for førerkort for de over 80 år kr 650

Kommune

Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede kr 250
Legeerklæring til parkeringstillatelse kr 250

Idrettsfolk

Norges Motorsportforbund kr 650
Sportsdykkere (legeundersøkelse på fastsatt skjema) kr 1 500
Helseerklæring for kickboksing kr 650
Fallskjerm kr 1 500

Oljedirektoratet

Legeundersøkelse og attest for arbeidere i petroleums-virksomheten kr 2 625

Politietaten

Elever til Politiskolen kr 1 500

Diverse

Legeattest for fravær fra skole kr 200
Legeattest for tapt reise pga sykdom kr 200
Attest for frysing av medlemskap på treningssenter kr 200
Attest for medisiner ved reise kr 200
Legeattest for utvekslingsstudenter kr 650

Andre attester / erklæringer

Pris for hver enkelt attest beregnes etter medgått tidsbruk pr påbegynt 15 min. Minstepris for attester vil da være kr 280,-

Gjeldende fra 1/7/2022
Revidert 1/7/2022