Close

15. september 2022

Rutiner vedrørende sykmeldinger, henvisninger etc

Fra 15/9-22 gjelder nye rutiner ved sykmelding og henvisninger etc ved kontoret.

Dersom man ringer inn og ønsker forlengelse av sykmelding eller ønsker henvisning til røntgen/MR, sykehus eller annen spesialist, vil man ikke lenger få dette basert kun på telefonhenvendelse til kontoret.

Man vil da få melding fra legen om at det er opprettet en E-konsultasjon på helsenorge.no. I konsultasjonen vil legen enten informere om at henvisning er sendt, eller komme med utfyllende spørsmål som trenger svar før henvisning kan sendes.

Vi oppfordrer derfor de som har mulighet til å ta kontakt elektronisk via helsenorge.no, benytter seg av det i stedet for å ringe til kontoret.

For de som ikke har denne muligheten, må man enten ha time, eller telefonkonsultasjon med legen.

Uansett hvilken metode som benyttes er kostnaden tilsvarende en vanlig konsultasjon hos legen.

Dersom du trenger sykmelding/henvisning etc, så skal du altså benytte en av disse mulighetene:

  1. E-konsultasjon via helsnorge.no
  2. Telefonkonsultasjon med legen
  3. Oppmøte hos legen etter avtalt time

mvh

Helgeroa legesenter