Close

5. oktober 2023

INFLUENSAVAKSINENE ER KOMMET

 Influensavaksiner sesongen 2023/24
Årets vaksiner er nå kommet. Du kan bare ta kontakt med kontoret for å avtale vaksinasjon.

Til Informasjon

Influensavaksinering sesongen 2023/24:

Årets influensavaksiner er kommet. Vi anbefaler alle i risikogruppene (Se under) å ta vaksine i år.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Det anbefales at pasienter i risikogruppene som ble vaksinert i 2022/2023-sesongen vaksineres på nytt, siden sesonginfluensavaksiner gir kortvarig beskyttelse. I tillegg kan personer i risikogruppene, pga. grunnsykdom og/eller alder, ha noe svekket immunrespons ved vaksinering.

mvh
Helgeroa legesenter