Close

11. januar 2022

Nye Rutiner når det gjelder sykmelding

Fra 1/1-22 gjelder nye rutiner ved sykmelding ved kontoret. Ingen kan lenger få sykemelding basert kun på telefonhenvendelse til kontoret. Alle som trenger sykemelding enten første gang eller forlengelse må ha kontakt med legen slik at det gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi oppfordrer derfor de som har mulighet til å ta kontakt elektronisk via helsenorge.no, benytter seg av det.

For de som ikke har denne muligheten, må man enten ha time, eller telefonkonsultasjon med legen.

Uansett hvilken metode som benyttes er kostnaden tilsvarende en vanlig konsultasjon hos legen.

Dersom du trenger sykmelding så skal du altså benytte en av disse mulighetene:

  1. E-konsultasjon via helsnorge.no
  2. Telefonkonsultasjon med legen
  3. Oppmøte hos legen etter avtalt time

mvh

Helgeroa legesenter