Close

11. mai 2020

KARANTENEREGLER

Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19)

De vanligste symptomene ved covid-19 er nyoppstått hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet. Symptomene ved covid-19 er hos de fleste overlappende med symptomer på andre luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og influensa, særlig ved mindre alvorlig sykdom. Symptomene kan også minne litt om allergi.

Tabellen under kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi.

Tabell. Typiske symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi. 
 

Symptomer

Akutte luftveisinfeksjoner Allergi
Covid-19 Forkjølelse Influensa
Feber Hovedsymptom* Sjelden Vanlig Sjelden
Hoste Hovedsymptom* Vanlig Vanlig Noen ganger
Tungpustethet Hovedsymptom* Nei Sjelden Noen ganger
Hodepine Vanlig Noen ganger Vanlig Noen ganger
Slapphet Vanlig Noen ganger Vanlig Noen ganger
Nedsatt lukte- og/eller smaksans Vanlig Noen ganger Noen ganger Noen ganger
Muskelverk Vanlig Noen ganger Vanlig Sjelden
Sår hals Noen ganger (vanlig hos barn) Vanlig Vanlig Sjelden (men kløe kan forekomme)
Rennende eller tett nese Noen ganger Vanlig Noen ganger Vanlig
Nysing Sjelden Vanlig Sjelden Vanlig
*Hovedsymptom er her definert ut ifra WHOs kriterier for mistenkt covid-19.
 • Alle med akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til minst ett døgn etter symptomfrihet. Hvis du har bekreftet eller sannsynlig covid-19 må du i tillegg være isolert i minst 3 døgn etter symptomfrihet og minst 8 døgn etter symptomdebut.
 • For «husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter» som skal i karantene i 10 dager etter siste eksponering gjelder:

  • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
  • Du skal ikke gå på skole eller jobb.
  • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
  • Du skal ikke ta offentlig transport.
  • Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
  • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
  • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
  • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

  For «andre nærkontakter» som skal følges opp i 10 dager gjelder:

  • Du kan gå på skole eller jobb
  • Sjekk daglig for symptomer på luftveisinfeksjon, eller om du føler deg syk.
  • Du skal testes så snart som mulig og ta ny test 2-3 dager etter første test.
  • Hvis du er helsepersonell og jobber pasientnært, bør arbeidsgiver informeres og vurdere om du kan jobbe