Close

26. mars 2020

KONSULTASJONER PÅ LEGEKONTORET

KONSULTASJON HOS LEGEN

1. Ring alltid først

Du skal ikke møte opp uten avtale. Kontakt oss på telefon eller via helsenorge.no

2. Telefon og Video

Du kan bli spurt om din konsultasjon med legen kan erstattes med telefon eller Video. Det koster fremdeles det samme som ved vanlig konsultasjon.

3. Konsultasjon

Dersom det er nødvendig med undersøkelse eller kontroll, vil du bli tilbudt konsultasjon på kontoret.

4. Møt opp presis

Ved oppmøte til time, så kom helst alene og være presis til timen. Dersom du må ha med ledsager, må vedkommende ikke være forkjølet, ha feber eller hoste.

5. Mistanke om coronavirus

Dersom du har feber, hoste eller forkjølelsessymptomer, eller mistenker at du kan ha coronavirus, skal du ikke komme til legekontoret, men ringe oss på 33 14 06 50.

Mvh Helgeroa Legesenter